Select Page

“Възможностите се променят, стратегиите се променят, но хората и психологията никога. Ако системите, които следват теренда, не работят добре, ще се случи нещо друго. Там винаги има някой, който трябва да загуби пари и някой, който трябва да ги спечели. “- Гил Блейк

Malcare WordPress Security